Preventie Veiligheid Continuïteit

De continuïteit van uw onderneming is van het allergrootste belang. Een doorlopend proces waarin preventief en voorkomend handelen, een veilige werkomgeving voor u en uw medewerkers en een goede borging van uw bedrijfsprocessen van essentieel belang zijn. Veilig en vertrouwd.

Preventie

Veiligheid en continuïteit begint met preventie; beter nog..het preventief denken. Risicoherkenning is vaak de eerste stap op weg naar echte preventie.

Veiligheid

Om tot een veilige werkomgeving voor u en uw medewerkers te komen, is regelmatige inspectie van uw elektrische- en stookinstallaties van essentieel belang. Hoe is dat bij u geregeld?

Continuïteit

Alles goed geregeld? Inspecties zijn immers een moment opname. Permanente borging en acceptatie van preventie en veiligheid in uw organisatie creëert risicoherkenning en committent. Continuïteit is een continue proces en sterk afhankelijk van de betrokkenheid van uw medewerkers.

If you do not have the “know-how”, you need to know how

U mag van ons natuurlijk verwachten dat wij de kennis in huis hebben om u te ondersteunen in uw beleid op het gebied van veiligheid en continuïteit. Wij houden de “know-how” samen met onze specialisten permanent op pijl; daar kunt u op vertrouwen.

Het (h(er)kennen en in kaart brengen van uw risico’s is het begin van een continue proces waarbinnen alle facetten van uw organisatie op het gebied van veiligheid en continuïteit kunnen worden meegenomen.

Echte preventie
bow-tie vlinderdasmodel

Het vlinderdasmodel volgens van Empel

Wij praten graag over @Echtpreventie; Maatregelen die genomen kunnen worden gericht op het daadwerkelijk voorkomen van calamiteiten. Eenmaal de risico’s goed in beeld, dan is, als er zich dan onverhoopt toch nog iets voordoet, de situatie snel weer onder controle; u was er immers al op voorbereid.

Verzekeraars

Bij van Empel hebben wij ook de nodige expertise in huis om uw risico’s, beter nog, het afdekken van uw risico’s, maximaal in te vullen. Het vooraf helder maken van de eventuele clausuleringen binnen uw verzekeringspolissen maakt het mogelijk hierop in een vroeg stadium te anticiperen. Geen verassingen bij een calamiteit;u heeft dan wel andere zaken aan uw hoofd.

Meer weten? Neem gerust eens contact met ons op.

De kwaliteitscirkel van Deming, een uitstekend hulpmiddel om Preventie, Veiligheid en Continuiteit in een continue proces te borgen

De cirkel beschrijft vier aandachtsgebieden die op het verbeter- en beheersproces in uw organisatie van toepassing zijn. De vier kerngebieden tesamen zorgen voor een steeds hoger kwaliteitsniveau. Het cyclische karakter garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is en zich in positieve zin ontwikkeld.

De vier activiteiten in de kwaliteitscirkel van Deming zijn:

  • PLAN: Kijk naar huidige werkzaamheden en ontwerp een plan voor de verbetering van deze werkzaamheden. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast.
  • DO: Voer de geplande verbetering uit in een gecontroleerde proefopstelling.
  • CHECK: Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen.
  • ACT: Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK.

Kern van deze visie is dat elke medewerker aan een (productie-) proces op deze manier in staat is om zijn eigen veilige werkwijze te beoordelen en te verbeteren. De handelingen van de medewerker vormen namelijk een eigen deelproces van het hoger gelegen proces. Management dient de analyse te doen over de hoger gelegen processen, de directie voor de primaire bedrijfsprocessen. Deze kwaliteitscirkel-methode wordt vaker onbewust impliciet dan bewust expliciet toegepast.

Het Echte Preventie Advies

Het (h)erkennen en in kaart brengen van uw risico’s is het begin van een continue proces waarbinnen alle facetten van uw organisatie op het gebied van veiligheid en continuïteit kunnen worden meegenomen. Maak eens een afspraak met een van onze adviseurs voor een Echte Preventie Advies. Samen kijken we hoever uw organisatie op het gebied van Echte preventie is ingericht. Wij komen graag eens bij u langs.

Het Echte Preventie Advies aanvragen