De energietransitie in beeld

Doe ik mijn investeringen juist nú of stel ik deze uit? En hoe zit het precies met het uitfaseren van het gas? En wat zijn de mogelijkheden van Waterstof?

Afgelopen maanden onderzocht van Empel Inspecties en Advisering de actuele stand van zaken met betrekking tot de energietransitie. Daarvoor is Olivier Nuis als stagiair (Avans Hogeschool) ingeschakeld. Het was een opdracht met veel onbekende factoren, met daar tegenover zéér interessante conclusies!


Van Empel Inspecties en Advisering kan u adviseren om de juiste keuzes te maken! Wij staan u graag te woord.

Volgens de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord wordt toekomstig Nederland gezien als een bloeiende, circulaire en mondiaal toonaangevende industrie, waar de uitstoot van broeikasgassen nagenoeg nul is. Om dit te verwezenlijken wordt er uit biomassa, CO2 en reststromen grondstof gemaakt voor de zee- of luchtvaart. Overige contribuerende factoren worden verder in het klimaatakkoord toegelicht. Deze contribuerende factoren tezamen zullen waardenketens en productiemethoden uiteindelijk fundamenteel veranderen – er worden duurzame producten gemaakt met duurzame processen (Sociaal-Economische Raad, 2018).
Wanneer er wordt gekeken naar de parallellisatie van het klimaatakkoord versus de uitfasering van het Groningergas en de alternatieven die dit met zich meebrengt, is het duidelijk dat dit verder gaat dan enkel een transitie naar hoogcalorisch gas.

“Geen gas d’r op, maar gas d’r af!”

De anekdote hierboven is tekenend voor de verandering in de mentaliteit die er in Nederland moet komen om de reductiedoelstellingen als geformuleerd door het Kabinet, te behalen.

Heeft u vragen m.b.t. de energietransisite? Van Empel Inspecties en Advisering kan u adviseren om de juiste keuzes te maken! Wij staan u graag te woord.

Neem vrijblijvend contact met ons op via de contactpagina of bel naar: 088 17 00 100.