E-inspecties

Regelmatige controle van uw elektrische installatie en daarop aangesloten arbeidsmiddelen en machines reduceert het risico op storing, brand en aanrakingsgevaar en geeft u de zekerheid van een goed werkende installatie. Niet alleen voldoet u aan de eisen voor een veilige werkomgeving voor u en uw medewerkers, maar ook aan de voorschriften van uw verzekeraar.

Over echte preventie gesproken

NEN 1010

Een NEN 1010-opleveringsinspectie geeft u zekerheid dat uw nieuwe elektrotechnische installatie, of een forse uitbreiding daarop, is aangelegd volgens de actuele regelgeving. Sinds 29 december 2016 is in de Staatscourant de aanwijzing opgenomen dat NEN 1010:2015 moet worden toegepast voor bouwwerken waarvan de bouwvergunning na 1 januari 2017 wordt afgegeven.

Lees verder   Offerte aanvragen

NEN3140

Een inspectie van de elektrische installatie op basis van de NEN3140 is bedoeld om de (arbeids)veiligheid van een bestaande installatie en eventueel daarop aangesloten apparaten vast te stellen. De volledigheid van de inspectie is afhankelijk van de staat van de installatie alsook de eisen die uw arboverplichtingen of verzekeraar daaraan stellen.

SCIOS Scope 8 en 9

Lees verder   Offerte aanvragen

NTA8220 – Scope 10

Een nieuwe controle methodiek voor brandveiligheid van elektrische installaties en de daarop aangesloten elektrische toestellen (gezamenlijk elektrisch materieel genoemd). Hiermee krijgt u een breed gedragen controle methodiek om brandrisico’s van elektrische installaties te beoordelen. Hierin staat omschreven wat er gecontroleerd moet worden en hoe. Het Verbond van Verzekeraars adviseert haar leden, de verzekeraars, deze controle methodiek voor te schrijven in de polisvoorwaarden van de brandverzekering, met als doel helderheid en eenduidigheid te verkrijgen voor zowel de verzekeringsnemer als de uitvoerende elektrotechnische branche.

SCIOS Scope 10

Lees verder   Offerte aanvragen

Elektrakeuring | Schermdoek

Dit type inspectie is specifiek bestemd voor kwekers die verzekerd zijn bij Interpolis. Van Empel Inspecties is bevoegd deze specifieke en verplichte inspecties uit te voeren. Een uitstekende tool om het brandrisico van uw glastuinbouwbedrijf zonder brandvertragende schermdoeken in beeld te brengen.
Let op: deze inspectie moet vóór 1 januari 2017 zijn uitgevoerd, inclusief het eventuele herstel van gebreken. Wacht dus niet te lang met plannen.

Lees verder   Offerte aanvragen

Medische ruimten

In medisch gebruikte ruimten moet de veiligheid van patiënten die in aanmerking komen voor behandeling met medische elektrische toestellen worden gewaarborgd. Veiligheid kan worden bereikt door waarborging van de veiligheid van de installatie alsmede een veilige bediening en onderhoud van de met de installatie verbonden medische elektrische toestellen.

Lees verder   Offerte aanvragen

Thermografie

Met een thermografisch onderzoek worden hotspots in uw installatie zichtbaar. Die kunnen een indicatie zijn van (naderende) problemen, veroorzaakt door defecte bedrading, verbindingen of geleidingen, waardoor uw bedrijfscontinuïteit in gevaar komt.

NPR 8040 – Level I

Lees verder   Offerte aanvragen

Veiligheidsinspectie woning

Uitgangspunt van een onderzoek op basis van de NTA 8025 is of de bestaande technische voorzieningen in een woning voldoen aan de veiligheidsbepalingen, zoals omschreven in de desbetreffende normen, dan wel aan het maatschappelijk aanvaardbare veiligheidsniveau volgens deze NTA.  Daarnaast beoordelen wij het gehele risico in de woning op het gebied van Gas Water en Elektra.

Lees verder   Offerte aanvragen