Inspectie Elektrische installaties

Regelmatige controle van uw elektrische installatie en daarop aangesloten arbeidsmiddelen en machines reduceert het risico op storing, brand en aanrakingsgevaar en geeft u de zekerheid van een goed werkende installatie. Niet alleen voldoet u aan de eisen voor een veilige werkomgeving voor u en uw medewerkers, maar ook aan de voorschriften van uw verzekeraar.

In de Nederlandse wetgeving wordt het (tot op heden) niet verplicht gesteld om een elektrotechnische inspectie te laten uitvoeren. Privaatrechtelijk kan het wel worden verplicht, zoals bijvoorbeeld door een verzekeringsmaatschappij of een andere contractuele verplichting. Bovendien draagt het uitvoeren van een periodieke
inspectie bij aan de gestelde zorgplicht van de installatie eigenaar en worden risico’s ten aanzien van een calamiteit, bedrijfscontinuïteit of zelfs letsel in kaart gebracht.

NEN 1010 inspectie

Een NEN 1010 inspectie is een opleveringsinspectie van uw nieuwe elektrische installatie, uitbreiding of aanpassing. Tijdens deze inspectie toetsen wij als onafhankelijk specialist of uw installatie is aangelegd volgens de actuele (veiligheids-) richtlijnen.

Eerste inspectie | Periodieke inspectie

Lees verder

NEN 3140 inspectie elektrische installatie

De Arbowet geeft aan dat uw werknemers veilig moeten kunnen werken. NEN 3140 geeft veiligheidsbepalingen voor de bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties, met als doel om aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen te voorkomen. Samen met uw installatieverantwoordelijke (IV’er) wordt er een inspectieplan opgesteld om de kaders van de uit te voeren inspectie vast te leggen.

Lees verder

SCIOS Scope 8 inspectie elektrische installaties

Het werken aan of met een elektrische installatie brengt risico’s met zich mee. Een SCIOS Scope 8 Periodieke inspectie of een SCIOS Scope 8 Eerste bijzonder inspectie, is een gestandaardiseerde veiligheidsinspectie van uw vaste elektrische installatie. De Periodieke inspectie is in basis geënt op het inspectiedeel dat terug te vinden is in de Nederlandse norm NEN 3140 “Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning” waar de Eerste bijzondere inspectie haar grondslag vindt in de Nederlandse norm NEN 1010 “Elektrische installaties voor laagspanning”. Onze inspecteurs zijn opgeleid en SCIOS-bevoegd om uw installatie te beoordelen op veilig gebruik en voorkomen van letsel bij gebruikers.

SCIOS Scope 8 Periodieke inspectie | Inspectie bestaande elektrische installaties
SCIOS Scope 8 Eerste bijzonder inspectie | Inspectie nieuwe elektrische installaties

Lees verder

SCIOS Scope 9 inspectie elektrische arbeidsmiddelen

Voor sommige arbeidsmiddelen geldt naast een onderhoudsplicht ook een aanvullende keuringsverplichting. Wij brengen voor u in kaart welke verplichtingen voor u aan de orde zijn. Tevens zorgen wij voor een goed overzicht en beheer van alle te inspecteren arbeidsmiddelen waardoor er samen met de inspecties gevaarlijke
situaties voorkomen kunnen worden.

NEN 3140 | Inspectie van elektrische arbeidsmiddelen

Lees verder

SCIOS Scope 10 (verzekeringsinspectie)

Elektrische installaties en de daarop aangesloten elektrische toestellen (gezamenlijk elektrisch materieel genoemd) vormen een mogelijk (brand)risico. Een SCIOS Scope 10 inspectie is een gestandaardiseerde veiligheidsinspectie van uw elektrisch materieel gericht op het brandrisico. Deze inspectie is gebaseerd op de Nederlandse Technische Afspraak NTA 8220 “Beoordelingsmethode op brandrisico van elektrisch materieel”. Onze inspecteurs zijn opgeleid en gecertificeerd om uw installatie te beoordelen op brandrisico.

NTA 8220 | Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico

Lees verder

SCIOS Scope 12 inspecties van zonnestroominstallaties

Het werken aan of met een elektrische installatie brengt risico’s met zich mee. Zo ook het werken aan Zonnestroom installaties, ook wel PV-installatie of in de  volksmond zonnepanelen genoemd. Vanaf medio 2020 wordt deze Scope toegevoegd aan het SCIOS schema en kunt u ook voor deze SCIOS Scope bij ons terecht.

NEN-EN-IEC 62446 | Veiligheidsinspectie van zonnestroominstallaties

Lees verder

Medische ruimten

Veiligheid in uw medische ruimten kan worden bereikt door waarborging van de veiligheid van de installatie alsmede een veilige bediening en onderhoud van de met de installatie verbonden medische elektrische toestellen. Onze inspecteurs zijn gespecialiseerd op het gebied van de veiligheidsbepalingen in medisch gebruikte ruimten en daarmee de veiligheid van uw patiënten te waarborgen.

NEN 1010 – Rubriek 710 | NEN 3134 Laagspanningsinstallaties in medisch gebruikte ruimten

Lees verder

Thermografie

Thermografie wordt in de volksmond gerelateerd aan een elektrische installatie. Thermografie is echter op meerdere terreinen toepasbaar. Van Empel inspecteert zowel elektrische- als stookinstallaties. Thermografie is daarbij voor beide type inspecties uitermate toepasbaar. Lekkages, hotspots en warmteverliezen zijn met infraroodopnames perfect op te sporen. Ook schakel en/of bedieningspanelen kunnen door thermografische inspecties in beeld worden gebracht.

LEVEL I – Thermografie | NPR 8040

Lees verder

Power Quality

Doormiddel van het Power Quality onderzoek brengen wij de kwaliteit van uw elektrische installatie in beeld in het kader van energie efficiëntie alsmede de mogelijke verstoringen in de spanning, stromen en frequentie. Uw installatie wordt over een langere periode gemonitord en vervolgens verwerken onze deskundige deze gegevens tot een gedegen adviesrapport.

Metingen | Analyse | Adviesrapportage

Lees verder