E-inspecties

Regelmatige controle van uw elektrische installatie en daarop aangesloten arbeidsmiddelen en machines reduceert het risico op storing, brand en aanrakingsgevaar en geeft u de zekerheid van een goed werkende installatie. Niet alleen voldoet u aan de eisen voor een veilige werkomgeving voor u en uw medewerkers, maar ook aan de voorschriften van uw verzekeraar.

Over echte preventie gesproken

NEN 1010

Een NEN 1010-opleveringsinspectie geeft u zekerheid dat uw nieuwe elektrotechnische installatie, of een forse uitbreiding daarop, is aangelegd volgens de actuele regelgeving. Sinds 29 december 2016 is in de Staatscourant de aanwijzing opgenomen dat NEN 1010:2015 moet worden toegepast voor bouwwerken waarvan de bouwvergunning na 1 januari 2017 wordt afgegeven.

Lees verder

NEN 3140

Een inspectie van de elektrische installatie op basis van de NEN 3140 is bedoeld om de (arbeids)veiligheid van een bestaande installatie en eventueel daarop aangesloten apparaten vast te stellen. De volledigheid van de inspectie is afhankelijk van de staat van de installatie alsook de eisen die uw arboverplichtingen of verzekeraar daaraan stellen.

SCIOS Scope 8 en 9

Lees verder

SCIOS Scope 10 (verzekeringsinspectie op basis van de NTA 8220)

Elektrische installaties en de daarop aangesloten elektrische toestellen (gezamenlijk elektrisch materieel genoemd) vormen een (brand) risico.

Een Scope 10 inspectie is een gestandaardiseerde veiligheidsinspectie van uw elektrisch materieel gericht op het brandrisico. Deze inspectie is gebaseerd op de Nederlandse Technische Afspraak NTA 8220 “Beoordelingsmethode op brandrisico van elektrisch materieel” In de NTA 8220 staat omschreven wat en hoe er beoordeeld moet worden. Onze inspecteurs zijn opgeleid en gecertificeerd om uw installatie te beoordelen op brandrisico.

SCIOS Scope 10

Lees verder

Medische ruimten

Van Empel Inspecties en Advisering is gespecialiseerd in het ondersteunen en uitvoeren van de inspectie in de Medische gebruikte ruimten en adviseren u graag bij het maken van een risico-inventarisatie, een periodiek inspectieplan, vragen omtrent engineering en de eventuele herstelwerkzaamheden.

Lees verder

Thermografie

Met een thermografisch onderzoek worden hotspots in uw installatie zichtbaar. Die kunnen een indicatie zijn van (naderende) problemen, veroorzaakt door defecte bedrading, verbindingen of geleidingen, waardoor uw bedrijfscontinuïteit in gevaar komt.

NPR 8040 – Level I

Lees verder

Veiligheidsinspectie woning

Uitgangspunt van een onderzoek op basis van de NTA 8025 is of de bestaande technische voorzieningen in een woning voldoen aan de veiligheidsbepalingen, zoals omschreven in de desbetreffende normen, dan wel aan het maatschappelijk aanvaardbare veiligheidsniveau volgens deze NTA.  Daarnaast beoordelen wij het gehele risico in de woning op het gebied van Gas Water en Elektra.

Lees verder