Herzieningen praktijkrichtlijn gasinstallaties

De delen 11 en 80 van de bekende serie NPR 3378 ‘ Praktijkrichtlijn Gasinstallaties ’ zijn herzien. Deze NPR is van belang voor installateurs, ontwerpers en inspecteurs van verbrandingstoestellen en rookgasafvoersystemen.
De twee delen gaan in op de aansluitleidingen en aansluitkranen (deel 11) en toestelaanduidingen – de leidraad bij NEN 1078 ‘Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar – Prestatie-eisen – Nieuwbouw’ (deel 80).

Bron: www.NEN.nl

Inhoudelijke wijzigingen

In deel 11 is een groot aantal verwijzingen naar andere normen en keuringseisen geactualiseerd. Ook is de terminologie enigszins aangepast en is een nieuwe figuur ter illustratie daarvan toegevoegd.
Deel 80 is herzien vanwege aanpassingen in de Europese CEN/TR 1749, waarvan deel 80 de voor de Nederlandse praktijk meest van belang zijnde aspecten bevat. Zo zijn nu de toesteltypen C(10) en C(12) opgenomen. Dit betreft toestellen die zijn ontworpen om aangesloten te worden op een collectief rookgasafvoerkanaal dat kan werken onder overdruk. Ook is de term ‘toestelclassificatie’ vervangen door toestelindeling of toesteltype om de indruk te vermijden dat de aanduidingen A, B en C een op- of aflopende kwaliteit aangeven. Verder zijn de aanduidingen op de typeplaat geactualiseerd, inclusief de aanduiding van de nieuwe gascategorie.

De gehele NPR 3378-serie, evenals de normen die van belang zijn voor gasinstallaties, maakt deel uit van de webtool ‘Werken-met-NPR-3378’.