Scope 1 + 2

Vanaf 10 maart 2020 wordt de keuringsverplichtingen voor verwarmings- en airconditioningssystemen van de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) herzien. In verband met de in 2018 besloten Europese Richtlijnen voor de energieprestatie van gebouwen (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD) wordt naast de keuringsplicht voor airconditioningssystemen een aanvullende keuring op het ruimteverwarmingssysteem van gebouwen ingevoerd.

Een ruimteverwarmingssysteem is het geheel van de warmteopwekker en alle andere bestanddelen die nodig zijn voor een vorm van inpandige verwarming van de lucht. Waarbij een warmteopwekker zowel een stookinstallatie, een warmtepomp (elektrische verwarming) of een warmtekrachtkoppeling (WKK) is. De EPBD-keuring voor zowel verwarmings- als airconditioningssystemen is verplicht vanaf een nominaal vermogen van 70 kW. Waarbij het ventilatiesysteem ook gekeurd moet worden op het moment dat één van beide systemen hieraan gekoppeld is.

Het Ministerie heeft besloten dat de keuring van verwarmingssystemen in het kader van EPBD ook onder het SCIOS Certificatie uitgevoerd gaat worden. LET OP: Deze verandering in de wetgeving betekent niet dat de ondergrens van 100 kW voor de SCIOS-keuringen in het kader van het Activiteitenbesluit ook naar 70 kW gaat.

Overgangsregeling

Door vertraging in het wetgevingsproces is er nog geen specifieke scope voor de EPBD-inspectie ontwikkeld worden. Er geldt daarom de overgangsregeling dat een SCIOS Scope 1 en 2 inspectie gelijkwaardig is met een EPBD-inspectie is. De inspectie frequentie is eens in de vier jaren, uiterlijk 10 maart 2022 (het einde van de overgangsperiode) zal de SCIOS Scope voor de EPBD-inspectie beschikbaar zijn. Installatie-eigenaren hebben vanaf dat moment twee jaar de tijd om tegen 10 maart 2024 aan de EPBD-verplichtingen te voldoen met de inspectie volgens de EPBD-scope.

Komst Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit bouwwerken leefomgeving

In de komende jaren wordt het Activiteitenbesluit opgevolgd door het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Bouwbesluit door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Deze verandering zal ook gevolgen hebben voor de wettelijke basis van de SCIOS-keuringen. De status op dit moment is dat de SCIOS-keuringen volledig in deze nieuwe Besluiten worden overgenomen. Het Bbl gaat de wetgeving voor de gebouw-gebonden stookinstallaties bevatten, het Bal voor de proces-gebonden stookinstallaties. Mogelijk hebben deze veranderingen gevolgen voor de ondergrens van de keuringen, maar daarover is nog geen besluit genomen.

We zullen u via de website en onze nieuwsbrief op de hoogte houden van deze veranderingen.