Er kan nu definitief een einde komen aan de misverstanden rondom de inspectie van aardlekschakelaars. In de praktijk worden aardlekschakelaars bij elektrotechnische inspecties niet goed getest en daardoor onterecht afgekeurd (Bron: NEN)

Inspectie aardlekschakelaars
Of, erger nog, de aardlekschakelaars worden juist goedgekeurd, terwijl niet het juiste type is toegepast. Dat is gevaarlijk. Daarom heeft een speciale werkgroep van deskundigen bij NEN daarover een nieuwe richtlijn opgesteld. Deze is nu door NEN gepubliceerd als Werkblad 64 in de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) 53
10 bij de laagspanningsnorm NEN 1010.