Medische Gebruikte Ruimten

Medisch gebruikte ruimten omvatten alle ruimtes waar medische behandelingen worden uitgevoerd. Dit kunnen eenvoudige spreekkamers zijn, maar hieronder valt ook de operatieruimte en de intensive care. Voor de veiligheid van de patiënten en het medisch personeel te waarborgen, worden er extra eisen gesteld aan de elektrische installaties in de medisch gebruikte ruimten.

Gebouwen waarin medisch gebruikte ruimten kunnen voorkomen:

 • Ziekenhuizen en klinieken
 • Sanatoria
 • Ruimten in bejaarden- en verzorgingstehuizen
 • Medische centra, poliklinieken
 • Poliklinische instellingen in bijv. bedrijven en sportcomplexen
 • Verplaatsbare eenheden voor:
  • Mammografie
  • tbc-onderzoek
  • MR-onderzoek
  • PET-onderzoek
  • Woningen met een ruimte voor thuisbehandeling

Classificatie medisch gebruikte ruimten

Medisch gebruikte ruimten zijn ingedeeld in de groepen 0 t/m 2 of de classificaties K1 t/m K3 of S1 t/m S3. De indeling is afhankelijk van de handelingen die in die ruimte verricht worden. De medici en medisch technicus stellen deze classificatie van de ruimte vast. Het jaar van aanleg bepaalt welke norm van toepassing is, NEN 1010 rubriek 710 of de NEN 3134 geven hier de richtlijnen voor. De norm NEN3134 was vroeger een aanvulling op NEN1010 en was geldig tot 2005, daarna werd de norm van aanleg beschreven in de NEN 1010-7:2000/A3:2005 rubriek 710. Voor medisch gebruikte ruimten zijn de eisen uit de delen 1 tot en met 6 van NEN 1010 onverminderd van kracht, aangevuld met de specifieke eisen zoals gegeven rubriek 710 of de NEN 3134. Of u nu te maken heeft met de NEN 3134 of NEN 1010 rubriek 710, het is gewenst om het veiligheidsniveau van uw medisch gebruikte ruimten te laten inspecteren volgens de lokale/nationale regelgeving.

Eerste inspectie

De eerste inspectie wordt uitgevoerd voor ingebruikname van de ruimte. Hierin wordt vastgesteld dat de installatie is ontworpen en aangelegd volgens de relevante normen. De eerste inspectie moet worden uitgevoerd, voordat een medisch gebruikte ruimte vrijgegeven kan worden voor gebruik.

Periodieke inspectie

Bij de periodieke inspectie wordt vastgesteld of de installatie nog steeds aan de relevante veiligheidseisen voldoet. Hiernaast is een inspectie na elke wijziging en/of reparatie verplicht, voordat de medische ruimten weer in gebruik genomen mag worden.

Van Empel Inspecties en Advisering is gespecialiseerd in het ondersteunen en uitvoeren van de inspectie in deze Medisch gebruikte ruimten. De inspectie is gebaseerd op de Nederlandse norm NEN 1010 rubriek 710. Onze inspecteurs zijn opgeleid en gecertificeerd om uw medisch gebruikte ruimten te beoordelen op het veilige gebruik voor de patiënten en het medisch personeel. We adviseren bij het maken van een risico-inventarisatie, een periodiek inspectieplan, vragen omtrent engineering en de eventuele herstelwerkzaamheden.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Lees alles wat u moet weten op de pagina voor Medische ruimten.