Geuronderzoek

Met gebruik van geomilieu, V-STACKS vergunning of V-STACKS gebied

Geuronderzoek

Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van verspreidingsmodellen voor geur (G-Stacks en V-Stacks) afkomstig van de industrie en veehouderij.

We maken de geurbelasting in de directe omgeving van uw plan of project inzichtelijk wanneer dit nodig is voor bijvoorbeeld uw bestemmingsplan, aanvraag omgevingsvergunning milieu, m.e.r.-beoordeling of melding Activiteitenbesluit

Op deze pagina vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen over een geuronderzoek. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op, wij maken het graag helder voor u.

Wat is een geuronderzoek?

Een geuronderzoek brengt de geuremissie van relevante geurbronnen in beeld en toetst deze aan de wet- en regelgeving. Met behulp van een verspreidingsmodel worden de geurconcentraties ter plaatse van gevoelige bestemmingen, zoals woningen, inzichtelijk gemaakt. Onze standaard verspeidingsmodellen zijn G-Stacks bij industriële geuremissie en V-Stacks bij veehouderijbedrijven.

Waarom is een geuronderzoek nodig?

Bedrijven kunnen een geurbelasting naar de omgeving veroorzaken. Voorbeelden hiervan zijn het houden van vee, het bereiden van voedingsmiddelen, de productie van diervoeders, enzovoorts. Afhankelijk van de omgeving kan dit leiden tot geurhinder bij woningen of andere plaatsen waar mensen kunnen verblijven. Ter bescherming van de gezondheid van mensen zijn er regels en geurnormen.

De beleving van geur is voor iedereen verschillend. Geur zegt op zich niets over de mogelijke schadelijkheid van de stoffen maar kan wel leiden tot geurhinder. Om de omgeving te beschermen voor nadelige effecten voor de gezondheid zijn er milieuregels en geurnormen. Het algemene uitganspunt is het voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder. In een geuronderzoek wordt de geuremissie inzichtelijk gemaakt en getoetst aan de geurnormen of de aanvaardbaarheid.

Wanneer is een geuronderzoek noodzakelijk?

Bij geurklachten of bij relevante wijzigingen op uw bedrijf kan verzocht worden om een geuronderzoek op te stellen. In de meeste gevallen wordt getoetst aan een gemeentelijk of provinciaal geurbeleid. De rapportage kan onderdeel zijn van een aanvraag milieuvergunning, m.e.r.-beoordeling of melding Activiteitenbesluit.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Van Empel Inspecties en Advisering is gespecialiseerd in het opstellen van verspreidingsmodellen voor geur (G-Stacks en V-Stacks). We analyseren uw bedrijfsproces, zoomen verder in op de relevante geurbronnen en maken de geurhinder in de directe omgeving van uw bedrijf inzichtelijk. Dit is mogelijk nodig bij uw aanvraag omgevingsvergunning milieu, m.e.r.-beoordeling of melding Activiteitenbesluit. Eventueel onderzoeken we alternatieven voor geurreductie. We nemen dit geheel bij u uit handen en denken met u mee. Ons advies is helder en praktisch.