Normalisatieplatform waterstof voor de industriële en gebouwde omgeving opgericht

(bron NEN)

Op 24 september is het ‘Normalisatieplatform waterstof voor de industriële en gebouwde omgeving’ opgericht. Bij de oprichtingsbijeenkomst was een brede vertegenwoordiging van netbeheerders, industrie en overheid aanwezig.

Uit de bijeenkomst is gebleken dat een platform voor coördinatie, kennisdeling, identificatie en prioritering binnen het normalisatielandschap zeer gewenst is. De eerste vergadering heeft begin december plaatsgevonden. De oprichting van het Normalisatieplatform is een initiatief van NEN en netbeheerders. Doordat waterstof mogelijk een belangrijke rol zal innemen binnen de energietransitie, leidt dit tot uiteenlopende vraagstukken.

Nationaal initiatief

Op Europees en mondiaal niveau worden vele projecten, initiatieven en kennisplatformen op het gebied van waterstof ingericht. Met dit nationale initiatief krijgt de Nederlandse belanghebbende een platform waar in beeld wordt gebracht wat er speelt op het gebied van normalisatie, wat willen en kunnen we doen vanuit Nederland en op wat en welke wijze kunnen we invloed uitoefenen. Tevens kan het platform gebruikt worden voor de uitwisseling van ervaringen en kennis.

Van Empel en het platform

Ook van Empel is, in de persoon van Ruud van Empel, lid van het platform. Wij zullen u de komende tijd via onze nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Wilt u nu al meer weten over dit initiatief, neem dan rechtreeks contact op met Ruud via rve@vanempelinspecties.com