Scope 7 traject bij UT met succes afgerond

tu-twente Scope 7Op woensdag 20 december 2017 meldde onze relatie, de Universiteit van Twente, op haar site dat het traject voor de Scope 7 inspecties op het Universiteits terrein met succes was afgerond. Wij zijn er trots op daar een bijdrage aan te hebben kunnen leveren. En natuurlijk is Nederland daarmee ook weer een stukje veiliger.


Aldus UT-Twente: “Het afgelopen jaar hebben we met succes de Scope-7 Inspectie (brandstoftoevoerleidingen) afgerond. Het team bestaande uit Andre de Brouwer, Bastiaan Veneman van het Facilitair Bedrijf, de contractanten (Veolia en de BAM Infra Energie & Water Noord-Oost bv) in nauwe samenwerking met Erik Schokkin (HR-VGM) en van Empel Inspecties en Advisering en de Gemeente Enschede hebben dit mogelijk gemaakt. In totaal is meer dan 14 km aan gasleidingen geïnspecteerd in de bodem van het terrein en in de gebouwen.
Brandstoftoevoerleidingen dienen bij ingebruikname, en vervolgens periodiek, geïnspecteerd te worden. In het Activiteitenbesluit (onderdeel van de Wet Milieubeheer) maken ze deel uit van de inspectieverplichting. Bij aardgas als brandstof betreft het de leiding van het leverpunt van de gasleverancier (de gasmeter) tot de verwarmings- of stookinstallatie”. (bron: Universiteit Twente)