De missie en visie van Van Empel Inspecties en Advisering

By 16 februari 2021Geen categorie
van Empel Inspecties en Advisering - missie en visie

Dienstverlening, partnership en kwaliteit – dit zijn termen die u van ons mag verwachten als van Empel Inspecties en Advisering. Het zijn onderdelen van ons bedrijfs-DNA; onze missie en visie. Eind vorig jaar hebben we echter een aangescherpte missie en visie opgesteld omdat we op zoek zijn gegaan naar wáárom we doen wat we doen. We vertellen u graag meer over ons vernieuwde missie- en visie-statement.

Duurzaam en verantwoord ondernemen

Als inspectiebedrijf dragen wij zorg voor het inspecteren van een grote diversiteit aan installaties: zorgen dat de geldende normen nageleefd worden en dat de veiligheid voor mens en omgeving gewaarborgd wordt. “Ik miste in onze missie en visie het grotere plaatje”, legt Michael Kuylaars uit. “Waarom doen wij eigenlijk wat we doen?” Het antwoord lijkt simpel: we inspecteren omdat dat vanuit overheden en verzekeraars opgelegd wordt. Het Activiteitenbesluit komt voort uit de Milieuwetgeving, die eisen oplegt aangaande verantwoord ondernemen. Die eisen zijn er om de leefbaarheid voor onszelf en toekomstige generaties te waarborgen.

“Daarmee raak je de kern van de zaak”, aldus Michael. “Het is onze verantwoordelijkheid om er op toe te zien dat de regels nageleefd worden zodat er een veilige en gezonde leefomgeving is en blijft voor toekomstige generaties. Van Empel Inspecties en Advisering doet dit al op basis van haar werkzaamheden, maar draagt dat ook graag uit.”

Kennisdeling en advies

Ook vanuit onze relaties geredeneerd leidde de ‘waarom’-vraag tot nieuwe inzichten. “Iemand neemt contact met ons op omdat hij ergens een SCIOS-certificaat nodig heeft”, hervat Michael. “Zijn installatie moet goedgekeurd worden om hem in gebruik te kunnen nemen. Wij willen echter een stapje verder gaan. Wanneer onze partners ons in een vroegtijdig stadium bij een project betrekken kunnen wij hem middels advies en kennisdeling optimaal van dienst zijn.”

Ons doel is om onze partners zodoende te behoeden voor hiaten en bijkomende herstelkosten. “Het is goedkoper een ontwerp aan te passen dan een installatie deels te vervangen”, aldus Michael. “Wanneer wij in een adviserende rol bij een nieuwbouwproject of bij een onderhoudsstrategie in een bestaande situatie worden betrokken, verhoogt dat het goedkeuringspercentage van de uiteindelijke inspectie. Wij kunnen aandachtspunten aanstippen, adviseren over bepaalde knelpunten, en proactief wijzen op aspecten van een ontwerp die een succesvolle inspectie in de weg staan.”

Onze missie en visie

De vernieuwde missie en visie van Van Empel Inspecties en Advisering komen voort uit bovenstaande: een bewustwording van onze rol als bedrijf en de kennisdeling richting onze partners. “Het is als onderneming waardevol om je af en toe af te vragen waarom je doet wat je doet”, concludeert Michael. “Op deze manier hebben wij onze missie en visie aangescherpt zodat zij ook onze hernieuwde motivatie reflecteren.”

Onze missie -van Empel Inspecties en Advisering wordt dé adviserende poortwachter die waarborgt dat ons werkveld op een bewuste manier kan bijdragen aan het verlagen van de milieubelasting, efficiënt gebruik van energie en het maximaliseren van de veiligheid. Wij doen dit samen met onze klanten vol passie en enthousiasme.

Onze visie de veiligheid en gezondheid van onze leefomgeving zoals we hem nu kennen staat onder druk. Onze samenleving is zich ervan bewust dat wij allemaal de volledige verantwoordelijkheid moeten dragen om te waarborgen dat komende generaties kunnen blijven genieten van onze aarde. Binnen het domein van mens, milieu en techniek voorziet van Empel Inspecties en Advisering ontwikkelaars, ontwerpers, bouwers en beheerders van kennis op een dusdanig hoog niveau dat het naleven van wet- en regelgeving niet meer wordt dan een formaliteit.