Dré Timmermans in Paars magazine!

“Steeds meer verzekeraars verplichten het keuren van technische installaties en de aangesloten apparatuur. Lang niet alle ondernemers weten dat en als adviseur is het dan ook je taak om ze hierop te wijzen.” Dit vertelt Dré Timmermans (Operationeel Directeur bij van Empel Inspecties en Advisering) in magazine Paars van de De Goudse Verzekeringen. Verder vertelt Dré wat een elektrische installatie nu echt inhoudt, hoe je met een inspectie de veiligheid van je bedrijf vergroot en wat de meest voorkomende oorzaken van een brand zijn.

Elektrische installatie

Alles vanaf de meterkast tot en met het stopcontact, vast aangesloten apparatuur en het daarop aangesloten elektrisch materieel. Als mensen me vragen wat we bedoelen met “de elektrische instrallatie” dan is dit de meest compacte uitleg die ik geven kan. In ieder bedrijf zijn elektrische installaties. We zien ze bijvoorbeeld in fabrieken en op agrarische bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan een veehouderij waar ventilatoren draaien of een productiehal waar pompen worden ingezet. Maar ook restaurants, slagerijen, en glastuinbouwbedrijven beschikken over een elektrische installatie. Ze zijn nodig om de onderneming draaiende te houden.

Technisch defect

Tegelijkertijd zijn er ook risico’s. Dat blijkt onder meer uit het aantal bedrijfspanden dat hierdoor wordt veroorzaakt. Soms gaat het om een technisch defect, maar er zijn ook genoeg voorbeelden van verkeerd gebruik. Lees het kader “Brand technische installatie” er maar eens op na. Het is precies de reden waarin de meeste verzekeraars inmiddels een periodieke keuring verplicht stellen. Eén die uitgevoerd moet worden volgens de richtlijnen van SCIOS Scope 10, door ene daarvoor bevoegd inspecteur. Is de installatie niet op tijd gekeurd en er breekt brand uit, als gevolg van overbelasting bijvoorbeeld? Dan krijgt de ondernemer de schade niet of slechts deels uitgekeerd. En dat doet pijn.

Adviseur wijst ondernemer op risico

Zo’n belangrijke inspectie kan niet op afstand. We komen langs, doen een aantal metingen en voeren onder meer een thermografische inspectie uit. Hiermee komen temperatuurontwikkelingen aan het licht, als gevolg van overbelasting door slechte verbindingen bijvoorbeeld. Wanneer alles klopt, dan ontvangt de ondernemer een verklaring zonder constateringen. Komen we wél iets tegen? Dan volgt en inspectierapport met daarin de geconstateerde gebreken. Die dienen door een erkend installatiebedrijf te worden verholpen. De SCIOS Scope 10 bestaat nu zo’n drie jaar en werkt niet zoals de APK voor auto’s. Ondernemers krijgen geen brief waarin staat dat hun technische installatie voor een bepaalde datum gekeurd moet zijn. Het is de adviseur die ze op dit risico moet wijzen. Uit ervaring weet ik dat niet elke ondernemer op een inspectie zit te wachten. En dat is enerzijds best logisch, want het kost geld en betekent extra gedoe. zo bekeken begin je dit deel van het adviesgesprek dus met een 1-0 achterstand. Totdat je de ondernemer in kwestie kunt laten inzien dat dit een wezenlijk onderdeel is van een duurzaam, gezond en succesvol bedrijf.

Brand technische installaties

Elektrische installaties kunnen vlam vatten. We zetten een aantal veelvoorkomende oorzaken op een rij:

  • Contactdozen raken overbelast door onjuist gebruik
  • Stopcontacten blijken niet voorzien te zijn van een basisbescherming
  • Bedrading is beschadigd geraakt
  • Kabelhaspels zijn niet volledig afgerold
  • Draden zitten met kroonsteentje of (erger nog) tape aan elkaar
  • Er zit veel stof op de apparatuur
  • De TL-armaturen zijn verouderd

Veiligheid vergroten

Grote bedrijfsbranden hebben vaak zeer ingrijpende gevolgen. Cijfers laten zien dat de helft van de ondernemers twee jaar later failliet is. Met een keuring van de elektrische installatie neemt dat risico af. Ondernemers vergroten hiermee de veiligheid van hun bedrijf, de medewerkers en hun klanten. Bij veehouderijen komt daar nog dierenwelzijn bij. Regelmatig verschijnen in het nieuws verhalen over stalbranden, door overbelasting in de meterkast bijvoorbeeld. De gevolgen zijn desastreus. Het is je taak als adviseur om bedrijven op deze risico’s te wijzen. Uit ervaring weet ik dat veel ondernemers zich er in eerste instantie niet zo van bewust zijn. Na een goed gesprek valt het kwartje dan vaak alsnog.

Gemiddeld om de drie à vijf jaar een technische keuring. Die termijn stellen de meeste verzekeraars, waaronder ook De Goudse, verplicht. Mijn advies: wacht niet tot het allerlaatste moment. De ondernemer krijgt namelijk te maken met doorlooptijden en de kans bestaat dat zijn of haar bedrijf dan tijdelijk niet goed gedekt is bij een brand. Zoals bekend, is technisch Nederland zwaar onderbezet en ook onze branche merkt daar de gevolgen van. Met De Goudse hebben we afgesproken dat inspecties na aanvraag niet langer dan twee maanden op zich mogen laten wachten. We doen ons best om die termijn te halen, al blijkt dat soms best een uitdaging. Elders in de markt zijn de wachttijden vaak langer. Trek dus op tijd aan de bel bij je klant zodat inspecteurs tijdig in actie kunnen komen.

De kosten van een keuring

Wat kost zo’n keuring eigenlijk? Het is een vraag die de ondernemer je waarschijnlijk snel gaat stellen. Een simpel, eenduidig antwoord is niet te geven, de kosten hangen namelijk af van de branche, het aantal meterkasten en de hoeveelheid vierkante meters. Voor een slagerij tot 3.000 m2 en vier meterkasten moet je ongeveer uitgaan van €945. Datzelfde bedrag geldt voor een bouwbedrijf van diezelfde omvang. Geen schrikbarend hoog bedrag, als je het mij vraagt. Zeker niet als daarmee de continuïteit van de onderneming kan worden gewaarborgd. Dat is zeker iets om mee te nemen in je gesprek met de ondernemer.