Belangrijk bericht voor bedrijven die stikstofuitstoot veroorzaken!

Raad van State haalt streep door PAS.

Op 29-05-2019 heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan. Deze uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben voor bedrijven die stikstofuitstoot veroorzaken. De uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden zijn schadelijk voor de natuur. Stikstofuitstoot ontstaat niet alleen in de veehouderij, maar ook bij het gebruik van stookinstallaties, gemotoriseerde voertuigen (auto’s, vrachtauto’s, dieselheftrucks enz.). Zelfs ook wanneer je als bedrijf op grotere afstand van een beschermd natuurgebied bent gelegen.

Wet natuurbescherming (WnB)

Geen gevolgen voor bedrijven met definitieve vergunning Wet Natuurbescherming

Met het Programma Aanpak Stikstof (PAS) kregen bedrijven (tot voor kort) toestemming voor mogelijk schadelijke activiteiten voor natuurgebieden. Het systeem van het PAS is erop gebaseerd dat vooruitlopend op toekomstige positieve ontwikkelingen voor beschermde natuurgebieden, toestemming gegeven kan worden voor activiteiten. Zoals een bedrijfsuitbreiding, die mogelijk schadelijk is voor die gebieden door stikstofuitstoot. Die toestemming ‘vooraf’, zoals het PAS mogelijk maakte, mag dus niet (meer). De Raad van State benadrukt wel dat het besluit geen gevolgen heeft voor bedrijven die al een vergunning Wet Natuurbescherming hebben die definitief verleend is.

Bedrijven met een stikstofdepositie onder de drempelwaarde van 0,05 mol stikstof per hectare per jaar moeten vergunning aanvragen

Bedrijven die vóór deze uitspraak met de stikstofdepositie onder de drempelwaarde van 0,05 mol stikstof per hectare per jaar bleven, waren niet vergunningplichtig. Na de uitspraak van 29 mei 2019 moeten bedrijven met een stikstofdepositie onder de drempelwaarde van 0,05 mol stikstof per hectare per jaar een vergunning aanvragen. Dit geldt dus ook voor de bedrijven die hiervoor eerder een melding (PAS-melding) ingediend hebben.

De overheid zal ondertussen een nieuwe en bewezen methode moeten opzetten om de neerslag van stikstof in de natuur te verminderen om nieuwe vergunningen (met een toename van stikstofdepositie) te kunnen afgegeven. Minister Carola Schouten laat in een eerste reactie weten dat dat ondernemers met plannen voor bedrijfsontwikkeling nog steeds een vergunning kunnen aanvragen, maar dan moet wel zijn aangetoond dat deze aanpassingen niet leiden tot meer stikstofuitstoot.

Maak inzichtelijk wat de gevolgen voor uw bedrijf kunnen zijn

Als bedrijf is het dus raadzaam om inzichtelijk te maken wat de gevolgen van deze uitspraak voor uw bedrijf kunnen zijn. Wanneer u nog geen definitief verleende vergunning heeft in het kader van de Wet Natuurbescherming moet u als bedrijf goed in beeld hebben wat uw “bestaande situatie ”is. Het bestaand gebruik is te bepalen aan de hand van de hoogste depositie die veroorzaakt is in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014, en welke passend was binnen de op 1 januari 2015 geldende omgevingsvergunning (of vergunning op grond van Wet milieubeheer).

Wilt u weten wat de eventuele gevolgen zijn voor uw bedrijf? Van Empel Milieu Advies is gespecialiseerd in de verzorging en begeleiding van toestemmingen m.b.t. stikstofdepositie en de Wet Natuurbescherming. We kunnen uw bestaande situatie inzichtelijk maken en staan u graag te woord. Neem contact met ons op.