Risico’s in beeld wint Echte Preventie Award 2017

Echte Preventie Award 2017In de afgelopen periode ontvingen we weer  veel ideeën over Echte Preventie. Vijf partijen hebben zich uiteindelijk aangemeld voor De Echte Preventie Award 2017. De vraag was: Wie van deze partijen benadert ‘Echte Preventie’ het meest?
Er is massaal gestemd en uiteindelijk is met 49% van de  uitgebrachte stemmen Risico’s in Beeld de winnaar van de Echte Preventie Award 2017 geworden. Op 20 mei aanstaande zal deze tijdens Kempentech 2017 worden uitgereikt.

WAT IS ECHTE PREVENTIE?

Echte Preventie staat voor alles wat gericht is op het daadwerkelijk voorkomen van een calamiteit. Brandbeperkende maatregelen zoals rookmelders, blusmiddelen en vluchtwegaanduidingen zijn vooral van toepassing op het moment dat de calamiteit zich ook daadwerkelijk voordoet. We illustreren dat eenvoudig aan de hand van het vlinderdasmodel. Bij van Empel richten wij ons op het moment dat er nog helemaal niets aan de hand is; risico’s zodanig in beeld brengen, dat er misschien wel helemaal niets fout kan gaan. Een utopie?

ONDERNEMERSRISICO’S IN BEELD

Ondernemend Nederland kan een stuk veiliger. In de praktijk blijkt namelijk dat veel ondernemers zich niet – of onvoldoende – bewust zijn van de risico’s die ze dagelijks lopen. Schade die voorkomen of beperkt had kunnen worden, is dan een dubbele tegenslag. De informatie op het platform draagt bij aan een hoger risicobewustzijn en brengt zodoende een gedragsverandering teweeg. Ondernemers gaan niet pas nadenken over risicobeheer als er een calamiteit heeft plaatsgevonden, maar kunnen actief aan de slag om die te voorkomen.

Meer over Risico’s in beeld