Samenwerken met Van Empel – Marco vertelt

By 18 september 2020Nieuws, Samenwerkingen

“Mijn naam is Marco Berends, werkzaam bij Energie Consult Holland B.V. als inspecteur drukapparatuur. Energie Consult Holland B.V. is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als geaccrediteerde conformiteitsbeoordelingsinstelling van drukapparatuur. Zowel voor de nieuwbouwfase (alle modules, las- en soldeerkwalificaties) als voor de gebruiksfase (keuring voor ingebruikneming, herkeuring, reparatie en wijziging en intredekeuring).” Dat is niet hetzelfde wat Van Empel Inspecties & Advisering doet, maar er zijn genoeg raakvlakken waardoor we met enige regelmaat tegelijkertijd aan dezelfde projecten werken. Marco vertelt hier graag meer over. 

Dubbele wetgeving, dubbele keuringen 

Marco heeft inmiddels zo’n 20 jaar ervaring met de inspectie van stookinstallaties en drukapparatuur. Hij legt uit in welk opzicht Energie Consult Holland B.V. verschilt, en hoe het komt dat we elkaar soms toch tegenkomen.  

“Voor bepaalde apparaten en installaties geldt een dubbele wetgeving”, vertelt hij. “De inspecties die Van Empel Inspecties en Advisering uitvoert volgens SCIOS scopes zijn verplicht vanuit het Activiteitenbesluit. De Inspecties die Energie Consult Holland B.V. uitvoert zijn verplicht vanuit de richtlijn drukapparatuur of de Warenwet Besluit Druk Apparatuur. Hogedruk-gasleidingen zijn bijvoorbeeld tweezijdig keuringsplichtig.” 

Maak het de klant makkelijk 

Door in een vroeg stadium in kaart te brengen waar de dubbelingen qua inspecties zitten kan Van Empel Inspecties en Advisering op hetzelfde moment dat zij aan de slag gaan bij de klant, Energie Consult Holland B.V. hierin betrekken zodat de overlast en de kosten voor de klant minimaal zijn. 

“Ik heb Van Empel Inspecties en Advisering altijd ervaren als een partij die de klant op alle mogelijke manieren zorgen uit handen neemt”, zegt Marco tot slot. “Zij zijn gespecialiseerd in het aanbieden van alle SCIOS scopes. Wanneer er aanvullende keuringen nodig zijn zullen zij dit ook bij de klant aankaarten en meedenken over het voldoen daaraan wanneer mogelijk. Ik merk dat dienstverlening voor klanten een belangrijk speerpunt is voor Van Empel Inspecties en Advisering. Daarin kunnen wij als bedrijven elkaar mooi aanvullen.”