Stikstof - Aerius calculatie

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over de PAS (Programma Aanpak Stikstof). Na de uitspraak ontstonden grote vertragingen bij de vergunningverlening van plannen en projecten. Dit zorgde voor veel onzekerheid voor de agrarische- en bouwsector met tot gevolg verschillende demonstraties op het Malieveld.

Maar waar staan we nu?

De Corona crisis heeft de afgelopen maanden het nieuws in Nederland beheerst en zorgde ervoor dat de stikstof issues op de achtergrond kwamen. Maar het eerste pakket aan maatregelen (waaronder het verlagen van de maximumsnelheid op de snelwegen) wordt al door het kabinet ingevoerd en het streven is om de stikstofdepositie zo snel mogelijk terug te dringen. Om zo weer ruimte te bieden voor extra woningbouw en infrastructuurprojecten. Maar voor de langere termijn en voor andere projecten is er nog geen kant-en-klare oplossing.

De plannen voor de stikstofmaatregelen worden stilletjes op de achtergrond verder uitgerold.

    • Zo wordt er gewerkt aan een drempelwaarde voor de bouw
    • Moeten provincies hun gebiedsgerichte aanpak verder uitwerken
    • Wordt het beleid voor externe saldering verder vorm gegeven.

Er is politiek nog veel werk te verrichten en de uitwerking van deze plannen om de stikstofdepositie terug te dringen neemt dan ook nog de nodige tijd in beslag. Om deze stikstofdepositie terug te dringen moeten alle sectoren een bijdrage leveren. Als bedrijf kunt u hier de komende tijd mee geconfronteerd worden. Een bedrijf kan nu al (voor de huidige bedrijfsactiviteiten) vergunningplichtig zijn. Wanneer de stikstofdepositie boven de drempelwaarde van 0,00 mol/ha/jr komt, is de activiteit vergunningplichtig in het kader van de Wet natuurbescherming.

Heeft uw bedrijf nog geen natuurvergunning?

Dan is het raadzaam om uw huidige situatie in beeld te brengen. Bestond uw bedrijf al in 2004 of eerder? Dan heeft u bestaande rechten opgebouwd. Ook al heeft uw bedrijf nog geen uitbreiding- of wijzigingsplannen is het verstandig om inzichtelijk te hebben hoe de vlag er nu voor uw bedrijf bij hangt.

Van Empel Milieu Advies is gespecialiseerd in de Wet natuurbescherming en in het maken van stikstofdepositieberekeningen met de AERIUS-Calculator. We onderzoeken of uw activiteiten vergunningplichtig zijn en onderzoeken wat uw bestaande rechten zijn waarmee u (indien nodig) intern of extern mag salderen.

 

Kijk op onze AERIUS Calculator pagina voor meer informatie, of vraag direct een eerste offerte op.