18.000 projecten in het gedrang door PAS-uitspraak

Door de PAS-uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 heeft Nederland in z’n greep, want naar schatting komen 18.000 projecten in verschillende sectoren in het gedrang door deze uitspraak. Bij alle plannen en projecten waarbij stikstof kan vrijkomen wordt kritisch gekeken naar de eventuele gevolgen voor de natuur. De wet- en regelgeving t.a.v. stikstofdeposities is erg complex.

Uitleg huidige problematiek van de PAS-uitspraak

Waarom is een stikstofdepositieberekening nodig?

Om de natuur te beschermen zijn er Europese en nationale wetten en regels. Ook Nederland heeft wet- en regelgeving ter bescherming van de aanwezige natuur. De bescherming van de natuur wordt geregeld in de Wet natuurbescherming (Wnb). In het kader van de Wnb moet onderzocht worden of uw plan of project effecten veroorzaakt op de natuur. Uit dit onderzoek wordt duidelijk voor uw plan of project een toestemming noodzakelijk is.

Wat kan van Empel Milieu Advies voor uw project betekenen?

Wij zijn gespecialiseerd in het berekenen van stikstofdeposities. Het inzichtelijk maken van emissie en depositie van ammoniak en stikstof is een complexe taak. Het vergt specialistische kennis om alle benodigde details inzichtelijk te maken, te berekenen en te analyseren. Wij maken o.a. gebruik van AERIUS-calculator en D-Stacks en vertalen de uitkomst naar een praktisch en helder rapport.

Tevens kunnen wij u adviseren u in de wet- en regelgeving in het kader van de Wet natuurbescherming.