Wijzigingen SCIOS-portaal

By 22 mei 2023Nieuws, Overig

SCIOS wijzigt het portaal. Dit betreffen enkele wijzigingen zoals bijvoorbeeld de toevoeging van waterstofleidingen, maar er zijn ook wijzigingen die in onze beleving extra aandacht verdienen.

Wijzigingen ten behoeve van herbeoordelingen
Het afmelden van inspecties in het landelijk SCIOS-portaal waarvan de inspectiedatum meer dan 12 maanden geleden is, is vanaf heden ook technisch NIET meer mogelijk. De stelling is al vanaf oktober 2021 actief, maar nu dus ook doorgevoerd in het SCIOS-portaal. De motivatie hiervoor is als volgt:

  • Het is niet redelijk van een inspectiebedrijf te verwachten dat het een goedkeurende verklaring afgeeft van een installatie de het meer dan een jaar niet heeft gezien.
  • De wettelijke hersteltermijn bij stookinstallaties is twee weken conform het Activiteitenbesluit. Dit is ook altijd al zo geweest.
  • De advieshersteltermijnen bij elektrische installaties liggen voor enkele inspecties vast. Dit kan bijvoorbeeld bij SCIOS Scope 10 conform de NTA 8220 3 maanden zijn.

Enorm belangrijk om te vermelden dat de hersteltermijnen los staan van de 12 maanden die geboden worden aan de inspectiebedrijven om een inspectieresultaat in het landelijk SCIOS-portaal te wijzigen.

Wijzigingen ten behoeve van “Verklaring met constateringen”
Verklaringen MET constateringen voor SCOPE 10 en SCOPE 12 (en in de toekomst SCOPE 8 EBI en SCOPE 8 PI) worden NIET meer gegenereerd. Deze verklaringen ontvangt u dus niet meer bij uw aangeleverde rapportages en zijn ook niet meer te downloaden vanuit het SCIOS-portaal.

De reden hiervoor is de ruis die ontstaat door het niet volledig lezen van de toelichting op deze verklaringen. Het is immers van belang dat bij constateringen een installateur actief aan de slag gaat om deze constateringen op een juiste wijze te verhelpen. Er wordt vanaf heden enkel nog maar een verklaring meegezonden indien alle constateringen zijn weggenomen.

Auteur: Dré Timmermans